Skip to main content

Osidlování vesmíru

Nacházíme se v budoucnosti… Planeta Země je zruinována nekonečnými válkami o nerostné suroviny a vodu, zdevastována přírodními katastrofami a postižena smrtelnými chorobami. Zánik života na naší domovské planetě se přiblížil, a tak posledním zbytkům civilizací nezbývá než bojovat o přežití lidstva v širším měřítku…
Přední světoví vědci a astronomové objevili vzdálenou soustavu Tethys, která má překvapivě velmi příznivé podmínky pro život – od atmosféry podobné té pozemské přes suroviny známé i neznámé. Soustava čítá celkem šest planet – 6 menších obíhá kolem zvláštní, malé, centrální planety nesoucí jméno Ganyméd.
Tato nová soustava planet je poslední nadějí pro lidstvo, a tak se zbytky Spojených národů rozhodli shromáždit své zdroje a vyslat 6 posádek na 6 různých planet této soustavy, aby se pokusily tyto planety trvale osídlit…
Uspějí?

Tužín 2018