Skip to main content

Trosečníci  l.p. 1588

Jsem královnina vyslankyně. Mou prací je zastupovati zájmy naší královny Alžběty I. Zatím o tom nevíte, neví o tom nikdo, ale všechny nás čeká velká cesta a já vás po ní budu provázeti a budu dohlížeti na to, aby dopadla úspěšně a moc královny byla naplněna. Nyní vám všem přečtu dopis, který poslala sama Alžběta I.“  (lámaje pečeť a koukajíc se do pergamenu začíná čísti) „Současná válka se Španělskem sice trvá teprve třetí rok, rivalita mezi našimi národy je zde však již mnohem déle. Španělský král Filip II. se pošetile pokusil zrealizovati svůj plán a dobýti Anglii, aby mne mohl svrhnouti a na trůn dosaditi poslušného a věrného panovníka. Však slyšme výstřely z děl, slyšme, jak doznívají! Sir Francis Drake náš známí korzár a velitel královského loďstva právě na hlavu porazil Španělské loďstvo. Loďstvo, které se pyšně nazývalo Armada myslejíc, že je neporazitelná. Nyní jsou to jen třísky prchající na sever před zajetím. Věčná sláva pro sira Francise Drakea a Bohu za toto vítězství! Nebudeme však vyčkávati dalších střetů v této válce. Nyní, když je Španělské loďstvo rozmetáno a na útěku, máme jedinečnou příležitost se konečně pokusiti založit vlastní kolonie a najít své vlastní obchodní cesty. Nebudeme se spoléhati pouze na činnost našich výborných korzárů, ale budeme navíc aktivně jednat v otázce zámořského světa! Španělsko již nebude největší koloniální mocností, nechť je toto počátek budování Velké Anglie! Seberme šest velkých lodí ať se pokusí najít bohatství a prospěch pro náš lid dřív, než se Španělé znovu vzchopí a pokusí o další útok. Přivezte mi zboží, o kterém se Španělům ani nesní a já vám stejně jako úspěšným korzárům daruji šlechtický titul. Buďte úspěšní, na této veledůležité plavbě a najděte štěstí na jejím konci.

Královnina moc a osud Anglie na vás spoléhá!

S podpisem Vaše Alžběta I. královna Anglická a Irská.

Trosečníci