Skip to main content

Indiáni

„Sešli jsme se zde, zástupci šesti indiánských kmenů, abychom společně s naším Šamanem uctili památku jeho věrného psa, který dnes odešel na věčnost. Šaman si svého psa velmi vážil, uctíval ho pro jeho náklonnost a pomoc, kterou mu prokazoval, věřil v jeho nadpřirozenou moc i představě, že je chráněn magickou silou. Vždyť mnohokrát svým štěkotem dokázal varovat před nebezpečím. Byl mu opravdu věrným společníkem.

Každý z nás by pro to měl zanechat svých svárů, ať alespoň příštích pět dní přečkáme v klidu a míru, než se k nám bude moci náš společný Šaman znovu připojit a předávat své moudré rady a proroctví.

Trosečníci