Skip to main content

Letní tábor Tužín 2022

Tábor obsazen

Zahájení tábora za

Dny
:
Hodiny
:
Minuty
:
Sekundy

Dle aktuálního průběhu epidemiologické situace budete průběžně informováni o případných změnách

Nově Vás chceme také informovat o změně ve vedení SDMF, kde funkci hlavní vedoucí Marušky Roušarové převzala její dcera Hanka Roušarová.

Dále se prosím nezapomeňte seznámit s novými podmínkami.

Tužín 2022
Informace

Termín: od 6.8. do 19.8.2022
Pro děti od 6 do 17 let
Cenu poukazu 4.200,- Kč splatnost do 30.6.2022
V ceně je zahrnuto: doprava, pobyt, pojištění, celodenní strava, vstup do bazénu, jízdné MHD,
nákup upomínkových předmětů, knížky na památku
*
ODJEZD 6.8.2022
Frýdlant - z ulice Bezručova (u pana Romana Brzáka) - předání dětí od 13:30, odjezd v 14:00 hodin
Liberec - Formule v 14:30 hodin
*
PŘÍJEZD 19.8.2022
Liberec - Formule v 15 hodin
Frýdlant -  ulice Bezručova (u pana Romana Brzáka) v 15:30 hodin

ŽÁDOST A PŘIHLÁŠKA

Vyplňte prosím žádost, která je na konci této stránky
Po vyplnění žádosti Vám ihned na email přijde rekapitulace s potvrzením o vyřizování žádosti, kde si překontrolujte uvedené údaje
V případě technických problémů při vyplnění žádosti, mě kontaktujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na tel: 725 835750, Holec
Vyčkejte prosím na další email, ve kterém Vám zašleme přihlášku
Přihlášku si vytisknete, nejlépe obě stránky na jeden list (oboustranný tisk),
vyplníte přední stranu a druhou stranu necháte potvrdit u lékaře
Pokud Vaše dítě s námi bylo minulý rok a máte potvrzení na dva roky (platné do roku 2022), nový zdravotní posudek není třeba
Bez vyjádření lékaře je přihláška neplatná
Vyplněnou přihlášku zašlete nebo odevzdejte osobně co nejdříve, nejpozději do 30.6.2022 na adresu


Hanka Roušarová
Polní 1112
464 01 Frýdlant
tel: 606 624 293

Vyplněnou přihlášku můžete  i naskenovat (pouze PDF) a zaslat zpět na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Platba

Platbu proveďte na účet č.: 27-3985640267 / 0100
částka: 4200 Kč
variabilní symbol: je číslo v pravém horním rohu Vaší přihlášky.
Tuto částku je potřeba zaplatit do 30.6.2022
Tyto pokyny k platbě obdržíte i v emailu, které Vám zašleme po vyplnění žádosti o přihlášení Vašeho dítěte
Pokud budete čerpat příspěvek na tábor u zaměstnavatele, kontaktujte telefonicky paní Roušarovou. Tel: 606 624293
V případě, že Vaše dítě z velmi vážných důvodů (úraz, nemoc, apod.) odjede z tábora před jeho ukončením, bude vrácena částka za stravné.

U autobusu

Při převzetí dítěte u autobusu odevzdáte:

- zdravotní a očkovací průkaz dítěte

- kartičku pojištěnce (může být kopie)

- léky označené jménem a dávkování

písemné prohlášení rodičů o bezinfekčnosti - vyplňujete sami v den odjezdu

Adresa tábora

Dětský tábor

Tužín Podháj

507 12 Radim

N 50°28.14657', E 15°26.12687'

50°28'8.794"N, 15°26'7.612"E

Vybavení dítěte na tábor

Nezapomeňte, že i v srpnu může být chladno a pršet!
*

Věci doporučujeme sbalit do kufru. Pro děti je přehlednější a lépe se jim v něm udržuje pořádek.
Menším dětem doporučujeme vlepit seznam věcí na vnitřní víko kufru. Prosíme o jmenovité označení všech zavazadel.

*
OBLEČENÍ A OBUV
!! PLÁŠTĚNKA !! povinná ! (nepromokavá bunda není pláštěnka!!!!)
bunda, svetr, mikina (3x)
čepice proti slunci, šátek
spodní prádlo (10x), ponožky (10x)
trička s dlouhým rukávem (3x), trička (5x), tílko (2x)
kalhoty, tepláky (4x) kraťasy (3x)
plavky (chlapci –vhodnější klasické, ne volné, kvůli možnosti koupání v bazénu v Jičíně)
holiny, tenisky, boty na pochod, sandály
Hygienické potřeby:
Kapesníky, hřeben, zrcátko
ručníky (2-3x), kartáček a pasta na zuby
mýdlo, nebo sprchový gel, šampon
krém na opalování, sluneční brýle
prací prášek, kolíčky, toaletní papír
*
VĚCI NA SPANÍ
teplý spací pytel
deka (potřebná zejména, pokud má dítě slabší spací pytel)
starší prostěradlo (nezbytné jako povlečení na molitan na lůžku)
polštářek, karimatka, oblečení na spaní
*
JÍDELNÍ POTŘEBY
utěrka
kompletní ešus
hrníček
lžíce, lžička
*
OSTATNÍ
propiska, pastelky, fixy
bloček
dopisní papíry, známky
přiměřené kapesné (možno uložit u vedoucího)
baterka
lahev na pití
batůžek na výlety

Táborový řád

1. Všichni účastníci jsou povinni řídit se Táborovým řádem (TŘ), pokyny hlavního vedoucího, oddílových vedoucích, praktikantů a zdravotníka. Menší provinění proti TŘ budou řešeny domluvou, v případě hrubého či opakovaného porušení TŘ bude dítě z tábora vyloučeno. O každém hrubém porušení TŘ informuje bezprostředně hlavní vedoucí rodiče dítěte.

2. Účastníci tábora se chovají slušně, nepoužívají vulgární, hrubé či urážlivé výrazy, dodržují denní režim, plní denní program, nenarušují ho svým nevhodným chováním. Účastníci tábora se nebudou prát, nadávat si ani si jinak ubližovat. Násilí je bráno jako hrubé porušení tohoto řádu.

3. Bez vědomí a souhlasu svého oddílového vedoucího se účastníci nesmějí vzdálit z tábora mimo dohled a doslech. V průběhu činností se nesmějí vzdálit z prostoru, kde činnost probíhá a který je vymezen při vysvětlování pravidel činnosti. Opuštění tábora bez vědomí vedoucího je považováno za hrubé porušení TŘ.

4. Počínají si tak, aby nedošlo k poškození vybavení, svých osobních věcí či věcí svých kamarádů. Úmyslné poškozování cizích věcí je bráno jako hrubé porušování tohoto řádu. Za poškozené vybavení tábora nesou zodpovědnost zákonní zástupci dítěte.

5. Děti udržují pořádek a podílejí se na úklidu nejen svých osobních věcí, ale také věcí společných! V rámci služebního oddílu se podílejí se i na umývání nádobí, úklidu, pomoc v kuchyni, přípravě dřeva, apod. Po příchodu z výletu, koupání si každý zkontroluje své oblečení, všechny mokré věci umístí na místo, kde se oblečení suší.

6. Dětem je zakázáno manipulovat s ohněm, sirkami, noži, sekerou, pilou a dalšími nebezpečnými věcmi bez výslovného souhlasu a dohledu vedoucího. Děti si bez svolení vedoucího nepůjčují táborové vybavení. Pokud si po svolení vedoucího cokoliv vypůjčí, vždy vypůjčenou věc vrátí zpět na své místo!

7. V případě zjištění škody či závady táborového vybavení, též požáru, dítě tuto skutečnost ohlásí neprodleně vedoucímu. Chrání svůj osobní majetek, případnou ztrátu hlásí oddílovému vedoucímu.

8. Pokud to dítěti zdravotní stav dovoluje, účastní se bez výjimky táborového programu. Zdravotní omezení jsou vypsána v Přihlášce dítěte na LT rodiči. Každé sebemenší poranění, úraz, nevolnost, dítě hlásí zdravotníkovi a v jeho nepřítomnosti vedoucímu bez odkladu. To platí i v případě objevení klíštěte, též u průjmu a zvracení.

9. Koupání je povoleno pouze na určeném místě za osobní přítomnosti vedoucího. Je zákaz skoků do vody. Koupání je velmi nebezpečná činnost, při které vzniká nejvíce úrazů, proto neuposlechnutí pokynů vedoucího bude považováno za zvlášť závažné porušení TŘ, za které může být dítě i okamžitě vyloučeno z tábora.

10. Děti si mohou uložit peníze a jiné cennosti u oddílového vedoucího. Pokud si peníze a jiné cennosti nechá u sebe a ztratí je, vedoucí za ztrátu nenesou žádnou odpovědnost.

11. Po celou dobu konání je dětem zakázáno požívat návykové a psychotropní látky (alkohol, tabák, marihuana apod.). Porušení tohoto bodu je bráno za hrubé porušení TŘ.

12. Návštěvy na táboře jsou z hygienických i psychosociálních důvodů nevhodné.

Podmínky
  1. Účastník může nastoupit k pobytu pouze pokud bude mít nejpozději do 30. 6. 2022 uhrazenou celou částku za pobyt.

  2. Účastník může nastoupit k pobytu pouze pokud bude mít všechny potřebné dokumenty (přihláška, potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře, potvrzení o bezinfekčnosti od rodičů, očkovací průkaz, kartičku pojištěnce, nebo její kopii).

  3. Pokud účastník z velmi vážných důvodů (úraz, nemoc apod.) opustí tábor v době jeho konání, je možné vracet POUZE stravné. Ostatní náklady spojené s pobytem jsou nevratné.

  4. Účastník může být z pobytu vyloučen při hrubém porušení Táborového řádu. Pokud se tak stane, nemá nárok na vrácení žádné částky uhrazené za pobyt.

  5. Zákonný zástupce souhlasí s prohlídkou vlasů – preventivní prohlídka kvůli zjištění vší.

  6. Nedoporučujeme účastníkům brát si s sebou drahé věci (mobilní telefony, fotoaparáty, reproduktory, větší hotovost), nemůžeme ručit za jejich poškození, nebo ztrátu. Telefonní hovory, mohou také, obzvláště menší děti, rozesmutnět. Pokud potřebujete být informováni o tom, jak se děti mají, můžete volat vedoucím.

  7. Účastníkům doporučujeme mít úrazové pojištění.